Tại sao tôi phải thanh toán vé máy bay của mình ngay sau khi đặt chỗ?

730

Nếu vé của bạn sát ngày bay thì vé sẽ không được giữ chỗ. Các hãng hàng không thường giữ chỗ 24 giờ. Do đó bạn sẽ phải thực hiện thanh toán ngay. Điều này sẽ giúp bạn tránh được tình trạng hết vé hoặc tăng vé.

Đánh giá bài viết